Miten Ollaanauki.fi toimii?

Palvelutiedot saadaan OpenStreetMap-aineistosta, joka on maailmanlaajuinen joukkoistamalla tuotettu karttapalvelu. Ollaanauki.fi-kartan avulla voit ilmoittaa poikkeusajan aukiolotietoja palveluille. Harmaalla olevista ei vielä tietoa rajoitusten aikaisista tiedoista. Punaisella ne, jotka ovat kiinni. Vihreällä ne, jotka ovat auki. Myös punaiset ja vihreät pallukat kannattaa tarkistaa, jos asiat ovat muuttuneet. Klikkaa palvelukohdetta ja päivitä sen tietoja. Vaihtoehdot ovat: palvelu on […]

Miten nopeasti tiedot päivittyvät?

Tiedot päivittyvät 1-2 h sisällä. Jos palvelutieto näkyy ollaanauki-kartalla, mutta lisäämäsi tiedot eivät näy, kyseessä voi olla OpenStreetMapin puolella ongelma aikataulujen merkinnän osalta. Eli jos tuntuu siltä, että kohteen tiedot eivät päivity, ilmoita ongelmasta vaikkapa Ollaan auki-Facebook-ryhmään tai käy tarkistamassa onko palvelulle merkitty ollenkaan aukioloaikoja OpenStreetMapin puolella. Lue lisää miten.

Kaupungeille, kunnille ja yhteisöille

Kaupungit ja kunnat sekä vapaaehtoiset ja yhteisöt voivat avustaa oman alueensa palveluntarjoajia ilmoittamaan aukioloaikansa koronatilanteessa. Liitämme tiedossamme olevat kampanjat blogiimme. Jaa linkkiä https://ollaanauki.fi/ eteenpäin ja pyydä yhteisöä avustamaan tietojen päivittämisessä. Yhteisöt voivat päivittää aukiolotietoja joko tämän karttapalvelun avulla tai sitten palvelupisteen puuttuessa suoraan OpenStreetMapiin, lue lisää miten. Tukea ja kysymyksiä varten on avattu myös oma […]

Miten lisätä puuttuva palvelu kartalle?

Mitä tehdä jos kartalta puuttuu jokin palvelu ja se on rajoitusten aikana myös auki? Miksi palvelu ei näy kartalla? Vaihtoehtoja ovat seuraavat: Palvelua ei ole lisätty OpenStreetMapiin pisteenä Palvelu on tägitetty (eli määritetty) avainsanalla, jota ollaanauki.fi-palvelu ei vielä käytä Palveluun ei ole OpenStreetMapin puolella lisätty normaaleja aukioloaikoja Älä panikoi, saat lisättyä palvelun tai päivitettyä tiedot […]